Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet:
Celkem:
0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
Pokračovat v nákupu
Celkem za produkty:
Celkem za doručení:  Bude determinováno
Celkem:
Přejete si montáž lyžařského vázání ?
Ano Ne
Více informací
Věk
Typ lyžaře

Všechna vstupní pole jsou povinná

Montáž lyžařského vázání

Potvrdit

Ochrana os. údajů pro účel provozu e-shopu EXIsport

Zveřejněno: Aktualizováno: 13.04.2024 586 x 7 min

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů za účelem provozu e-shopu EXIsport (v souvislosti s úpravou od 0 4/2019)

S poločnost PPG Group sro se sídlem Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 51 887 819, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 2010 46297/V (dále také „Společnost“), která je od měsíce dubna 2019 provozovatelem maloobchodních prodejen a e-shopu označením EXIsport (dále přiměřeně i „síť EXIsport“) .

Původním provozovatelem sítě EXIsport byla společnost TOMIREX sro se sídlem Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO 31 723 420, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č.j. 7510/V (dále také „Původní provozovatel“).

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi jsou Vám ze strany Společnosti jako aktuálního provozovatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále přiměřeně i „Nařízení “), zejména podle čl. 14 Nařízení, poskytované níže uvedené informace s tím, že na ochranu osobních údajů se vztahuje i zákon č. 1/2003. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.

Společnost provozuje e-shop na stránce www.exisport.com (dále přiměřeně „web shop“ nebo „e-shop“). Na e-shopu si jako kupující můžete objednat a koupit zboží, případně si tam můžete zaregistrovat konto za účelem usnadnění doplňování a oprav údajů pro další objednávky a jejich sledování. Bližší podmínky upravují obchodní smluvní podmínky e-shopu.

Při provozu e-shopu Společnost tak, jako provozovatel, získává, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje, které se na stránce e-shopu poskytují. Tyto údaje jsou: jméno, příjmení, ulice, číslo, psč, obec, e-mail, telefon, případně číslo věrnostní karty, jiné údaje ve formuláři EXIsport, případně i údaje pro převzetí zboží (např. podpis). Osobní údaje nezískané od dotyčné osoby, resp. jejího zástupce, nám byly poskytnuty ze zdroje, kterým je uveden Původní provozovatel.

Tyto údaje nám poskytujete za účelem provozu e-shopu, tj. přípravy a realizace objednávky, doručení zboží, sledování stavu objednávek, případně za účelem aktualizace údajů pro e-shop a zavedení předsmluvních vztahů, zasílání newsletterů, realizaci marketingu včetně vyřizování případných reklamací . Nevyžadují a ani se neposkytují zvláštní kategorie osobních údajů, jen běžné kategorie osobních údajů. Osobní údaje se uchovávají po dobu 3 let, popřípadě po dobu uchovávání určenou platnými právními předpisy.

Jako provozovatel zpracovávání osobních údajů pro uvedený účel a provozovatel e-shopu uvádíme naše identifikační a kontaktní údaje:

PPG Group sro se sídlem Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Česká republika, IČ: 51 887 819 ,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu ; tel.: +421 55 788 14 44

Naše platné kontaktní údaje naleznete na www.exisport.com v sekci Ochrana osobních údajů a takové jsou i kontaktní údaje pro případnou odpovědnou osobu na ochranu osobních údajů.

 

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, pokud jiné nevyplývá z Nařízení. Právním základem zpracování osobních údajů je Nařízení a uvedený zákon . Zpracování Vašich osobních údajů je k plnění smlouvy, které jste smluvní stranou, nebo k provedení registrace Vašeho konta  v e-shopu dle smluvních podmínek.

 

Osobní údaje se nám musí poskytnout, protože bez  toho není možné vyřídit objednávku doručenou do e-shopu ani doručit zboží. Osobní údaje se využívají pro uvedené účely v nezbytném rozsahu.  Z účtu v e-shopu se můžete odhlásit kdykoli.  

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytovat osobám - zprostředkovatelům zpracování, osobám a příjemcům, kteří se podílejí na provozu e-shopu a na plnění účelu zpracování osobních údajů. Takovými osobami jsou zejména smluvní partneři Společnosti jako provozovatele sítě EXIsport jako poštovní podniky, kurýrní společnosti, provozovatelé web shopu, subjekty z oblasti informačních technologií a poradenství, jejichž prostřednictvím se zajišťuje provoz e-shopu, vyhodnocování jeho činnosti a nabídky zboží, včetně doručování zboží. 

Podle Nařízení máte (dotyčná osoba) právo:

a)    kdykoli udělený souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; 

b)    požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby a na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování,

c)    namítat proti zpracování osobních údajů,

d)    pro přenosnost osobních údajů,

e)    být informováni o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje, případně informace o tom, zda pocházejí z veřejně přístupných zdrojů, pokud by osobní údaje nebyly získány od Vás,

f)     podat  stížnost dozorčímu orgánu k Úřadu na ochranu osobních údajů se sídlem v Bratislavě.

Těmto právům odpovídají naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnění podle písm. a) až f) můžete uplatnit zasláním žádosti do sídla Společnosti, zasláním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu , doručením žádosti na kteroukoli z prodejen sítě EXIsport, podle toho, která z těchto forem je pro Vás nejdostupnější. Z Vaší žádosti by mělo vyplynout, které z těchto práv a jak chcete využít.

Neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování dle Nařízení a uvedeného zákona, případnou změnu Vám sdělíme. Osobní údaje mohou být zkombinovány ve spojitosti s údaji o Věrnostní kartě EXIsport tak, aby se při nákupu mohly uplatnit benefity z Věrnostního programu. V souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti můžeme zavést opatření za účelem ověření, zda souhlas dotyčné osoby, která je mladší 16 let je poskytnut nebo schválen jejím zákonným zástupcem, případně postupovat podle právních předpisů v této oblasti. Ukládá se nám povinnost poskytnout Vám informace o jiném účelu a další relevantní informace podle uvedených právních předpisů, pokud bychom měli v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje pro jiný účel než ten, pro který byly získány. Pokud by se tak zamýšlelo, budeme Vás o tom informovat.

EXIsport/provozovatel e-shopu