Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet
Celkem
0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
Celkem za produkty:
Celkem za doručení:  Bude determinováno
Celkem
Pokračovat v nákupu
Přejete si montáž lyžařského vázání ?
Ano Ne
Více informací
Věk
Typ lyžaře

Všechna vstupní pole jsou povinná

Montáž lyžařského vázání

Potvrdit

Ochrana osobních údajů

Zveřejněno: Aktualizováno: 08.12.2023 943 x 8 min

Informace ochrana osobních údajů E-shop

Prodávající PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 31 723 420 (dále také "PPG Group" nebo "prodávající") provozuje e-shop na stránce www.exisport.cz (dále přiměřeně "web shop" nebo "e- shop "). Na e-shopu si jako kupující můžete objednat a koupit zboží, případně si tam můžete zaregistrovat účet za účelem usnadnění doplňování a oprav údajů pro další objednávky a jejich sledování.   

Při provozu e-shopu tak PPG Group získává, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje, které nám na stránkách e-shopu poskytujete. Tyto údaje jsou: jméno, příjmení, ulice, číslo, psč, obec, e-mail, telefon, případně i údaje pro převzetí zboží (např. Podpis).

Tyto údaje nám poskytujete za účelem přípravy a realizace objednávky, doručení zboží, sledování stavu objednávek, případně za účelem aktualizace dat pro e-shop a zavedení předsmluvních vztahů. Nevyžadují ani se neposkytují zvláštní kategorie osobních údajů, jen běžné kategorie osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 3 let, případně po dobu uchovávání stanovenou platnými právními předpisy.

 

PPG Grou je tak provozovatelem zpracovávání Vašich osobních údajů. Naše identifikační a kontaktní údaje jsou:

 

PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 51 88 7819,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu; tel: +421557881444

Platné kontaktní údaje na nás najdete na www stránce exisport.com v sekci Ochrana osobních údajů. To platí i pro údaje případně určené odpovědné osoby.

Poskytování Vašich osobních údajů je smluvní požadavkem. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Nařízení EU 2016/679 z 27.4.2016 (dále přiměřeně i "Nařízení") a na ochranu osobních údajů se přiměřeně vztahuje i zákon č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů (dále "Zákon") v rozsahu stanoveném tímto předpisem. Zpracování Vašich osobních údajů je pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo na provedení registrace Vašeho účtu v e-shopu, pokud nás o to před uzavřením smlouvy registrací žádáte.

Osobní údaje se nám musí poskytnout protože bez toho není možné vybavit Vaši objednávku ani Vám doručit zboží. Vaše osobní údaje budeme využívat na uvedené účely v nezbytném rozsahu. Z účtu v e-shopu se můžete odhlásit kdykoliv.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytovat osobám - zprostředkovatelem zpracování a příjemcům, kteří se podílejí na provozu e-shopu a na plnění účelu zpracování osobních údajů. Takovými osobami jsou zejména smluvní partneři PPG Group jako provozovatelé, kurýrní společnosti, provozovatelé web shopu, subjekty z oblasti informačních technologií a poradenství, jejichž prostřednictvím se zajišťuje provoz e-shopu, vyhodnocování jeho činnosti a nabídky zboží, včetně doručování zboží.

Podle Nařízení máte právo:

a) kdykoli svůj souhlas odvolat; odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

b) požadovat od PPG Group přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby,

c) na opravu osobních údajů,

d) na vymazání osobních údajů,

e) na omezení zpracování osobních údajů,

f) námitky proti zpracovávání osobních údajů,

g) na přenositelnost osobních údajů,

h) být informován o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje, případně informace o tom, zda pocházejí z veřejně přístupných zdrojů, pokud by osobní údaje nebyly získány od Vás,

i) podat stížnost orgánu dozoru, resp. návrh na zahájení řízení, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Vašim právům podle písm. a) až h) výše korespondují naše povinnosti. Takové Vaše právo můžete uplatnit zasláním žádosti do sídla PPG Group, zasláním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu, podle toho, která z těchto forem je pro Vás nejdostupnější. Z Vaší žádosti by mělo vyplynout, které z těchto práv a jak chcete využít. Pokud byste měli dotazy k obsahu Vašich práv, pokusíme se je zodpovědět k Vaší spokojenosti.

PPG Group s.r.o.

Ustanovení PPG Group o ochraně osobních údajů poskytovaných pro účely marketingu

PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 723 420 / dále také "PPG Group" / umožňuje posílání newsletterů a jiných reklamních sdělení na základě uděleného souhlasu žadatele. Abyste mohli dostávat takové oznámení, je nutný Váš souhlas se získáváním a zpracováním Vašich osobních údajů, kterými je e-mailová adresa.

Vaše osobní údaje pro účely marketingu můžete poskytnout a vyplnit zejména na www stránce exisport.com nebo vyplněním Registračního formuláře EXIsport, který najdete na www stránce nebo na prodejně EXIsport. Vámi poskytované osobní údaje musí být pravdivé, aktuální a jejich změnu nám oznamte.

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů se uděluje dle Nařízení EU 2016/679 z 27.4.2016 (dále přiměřeně i "Nařízení"). Na ochranu osobních údajů se přiměřeně vztahuje i zákon č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů (dále "Zákon") v rozsahu stanoveném tímto předpisem. Poskytování osobních údajů pro účely marketingu je smluvní požadavkem. Osobní údaje musí být poskytnuty, protože bez toho není možné posílat newslettery. Vaše osobní údaje budeme využívat na nezbytný rozsah daný účelem, na který se budou zpracovávat. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Vámi poskytované osobní údaje jsou určeny pro zpracovávání za účelem zasílání newsletterů, reklamních sdělení a informací, zasílání nabídek zboží a služeb poskytovaných ze strany PPG Group, adresování zvláštních nabídek, realizace jiných marketingových aktivit a průzkumů ze strany PPG Group s.r.o. a jejích partnerů.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány osobám, které se podílejí na přípravě a předávání těchto oznámení a plnění uvedeného účelu zpracování osobních údajů. Takovými osobami jsou zejména smluvní partneři PPG Group z oblasti informačních technologií, designu a marketingu, kteří se podílejí na přípravě, zasílání a vyhodnocení těchto marketingových sdělení.

Vaše osobní údaje budou uchovávány a souhlas se uděluje po dobu 5 let, pokud právní přepisy pro některé osobní údaje nebudou vyžadovat jinou lhůtu jejich uchovávání. Zpracováváme jen běžné a ne zvláštní kategorie osobních údajů.

 

Podle Nařízení máte právo:

a) kdykoli svůj souhlas odvolat; odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

b) požadovat od PPG Group přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby,

c) na opravu osobních údajů,

d) na vymazání osobních údajů

e) na omezení zpracování osobních údajů,

f) námitky proti zpracovávání osobních údajů,

g) na přenositelnost osobních údajů,

h) být informován o zdroji, ze kterého pocházejí osobní údaje, případně informace o tom, zda pocházejí z veřejně přístupných zdrojů,

i) podat stížnost orgánu dozoru, resp. návrh na zahájení řízení, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Těmto právům odpovídají naše povinnosti. Každé z Vašich oprávnění podle písm. a) až h) můžete uplatnit zasláním žádosti do sídla PPG Group, zasláním e-mailu na adresu osobneudaje@ppggroup.eu, doručením žádosti na kteroukoli prodejen EXIsport, podle toho, která z těchto forem je pro Vás nejdostupnější. Z Vaší žádosti by mělo vyplynout, které z těchto práv a jak chcete využít.

Jako provozovatel zpracování osobních údajů uvádíme naše identifikační a kontaktní údaje:

PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 51 88 7819,

e-mail: osobneudaje@ppggroup.eu; tel: +421 55 7881444

Naše platné kontaktní údaje naleznete na www stránce exisport.com v sekci Ochrana osobních údajů. To platí i pro případnou odpovědnou osobu na ochranu osobních údajů.

Ukládá se nám povinnost poskytnout Vám informace o jiném účelu a další relevantní informace podle uvedených právních předpisů, pokud bychom měli v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje k jinému účelu než ten, na který byly získány. Pokud by se tak zamýšleno, budeme Vás o tom informovat. Neprovádíme automatizované individuální rozhodování ani profilování podle Nařízení ani Zákona, případnou změnu Vám oznámíme. V souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti můžeme zavést opatření za účelem ověření, zda souhlas dotčené osoby, která má méně než 16 let je poskytnut nebo schválen její zákonným zástupcem.

Poskytnutím osobních údajů a Vámi provedeným vyjádřením souhlasu / odškrtnutím políčka v části formuláře / pole EXIsport pro zasílání newsletterů udělujete PPG Group souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů podle těchto podmínek.

Ochrana osobních údajů - Informace k právní úpravě od 25.5.2018